Uitgelicht: PBS

We zijn gestart met PBS. op 28 september hebben we met de kinderen de kick off gehad. Een feestelijke dag waarop we aan de kinderen uitgelegd hebben wat PBS voor onze school inhoud en hoe we het verder vorm gaan geven.
Voorafgaand aan deze kick off hebben we als team al veel voorbereidingen gehad. Zo waren er gedurende het hele schooljaar een aantal studiedagen en dit krijgt de komende twee jaar zijn vervolg. Wilt u meer informatie dan kunt u terecht op de website www.swpbs.nl.

Schoolnieuws

Sinterklaashoek

Er wordt weer volop gespeeld in onze prachtige sinterklaashoek.

Verenigingsnieuws

Start vernieuwbouw cbs De Korendrager

Dinsdag 29 november ondertekenden de heren Sybesma en Van Marrum de aannemingsovereenkomst voor de

Uit de media

Meer vrouwen na hun 35-ste moeder

Het aantal vrouwen dat een kind krijgt als zij 35 jaar of ouder zijn, neemt toe. Van